Kategorie

Výrobci

Otáčející reklama Otáčející reklama

Kontakt

FILTROVÁNÍ

Výrobci

Active Cosmetics

AINHOA

Arkokapsle

Aveeno

Barekol

BH Cosmetics

Body Collection

Botanico

Britain and Ireland´s Next Top Model

Chris Adams

Crazy Rumors

Creative Colours

EchosLine

Fashionista

Fyton

Klášterní officína

La Femme

Laval

Manhattan

Miss Beauty

MUA

Natural jihlava

Nivea

Possibility

Rimmel

Royal

Saffron Cosmetics

SalviaParadise

SunKissed

Technic

The Colour Workshop

VITO LIFE

W7

Cena

Všechny ceny

1-100

100-500

500-1000

1000-10000

Newsletter
Balnya- vše pro Vaše zdraví a krásů

Balnya- vše pro Vaše zdraví a krásů

Amalaki - Emblica officinalis

Lze o ní mluvit jako o velmi významné rostlině tradiční indické medicíny, Ayurvédy. Terapeuticky se užívá široká paleta částí amalaki, nicméně nejvíce oblíbená a užívaná část je jeho plod, ovoce. Ovoce samotné nebo v kombinaci s jinými rostlinami se užívají v široké plejádě různých chronických i akutních nemocí, od banálních jako je běžné nachlazení či krátkodobé snížení obranyschopnosti, až po závažnější obtíže související se zažíváním, jaterními procesy, proti horečkám, bolestem, zánětům, při podpoře hojení, atd...

Preklinické studie, které byly prováděny u nemocných myší (uměle vyvolaná nemoc), prokázaly přítomnost látek, které disponují potenciálem ke snížení horečky, potlačení dráživého kašle, potlačení zánětu, podpoře imunity a kardiovaskulárního systému, ochraně žaludeční výstelky, podpoře krevní novotvorbysnížení cholesterolu a uklidnění průjmových obtíží. Jiné studie se zaměřily na potenciál amalaki snižovat návalům úzkosti a deprese.

Navíc byly testovány látky v amalaki buďto samostatné nebo v kombinaci, a to kyselina galová, elagová, pyrogallol, některé seskviterpeny, corilagin, geraniin, prodelphinin, B1 a B2, jako látky santineoplastickýmradiomodulačnímchemoteraprotektivním,chemomodulačním,

antioxidačnímprotizánětlivýmantimutagením a také imunomodulačním potenciálem, který se mohl terapeuticky využít, přičemž důraz byl kladen na preklinickém testování účinnosti těchto látek v léčbě nebo prevenci rakovinného bujení na specifických tkáních, kterým bylo uměle nádor vyvolán. Teprve vycházejí příznivé studie, které tyto hypotézy potvrzují a nabádají vědeckou obec k co nejrychejší implementaci dosavadních výsledků a znalostí při terapeutickém využití těchto látek u lidí. Aktivita SAMOTNÉHO pyrogallolu (v plodu amalaki obsažen ve vhodné dávce k protektivním účelům) se zdá zatím nejprospěšnější, neboť jeho užitek tkví v antiproliferativním účinku nekontrolovaně množících se buněk. Pyrogallol, vícesytný fenol obsažený v amalaki, má za určitých podmínek antiproliferativní-antineoplastický účinek, takže se jeví jako vhodný kandidát na výzkumprotinádorové léčby.

Hepatoprotektivní účinek šťávy amalaki v dávkách 5, 10 a 20 mg/kg hmotnosti byl testován oproti silymarinu po dobu 10 dní u zdravých krys s výbornými výsledky. Účinek obsahových tříslovin v kombinaci s nenavázaným železem vykázalo posílení a podporu regenerační schopnosti jaterních buněk. Stejný efekt byl pozorován u zvířat, kterým bylo podáváno léčivo, které narušuje jaterní tkáň.

Další velmi zajímavý efekt, který sužuje celé "civilizované" prostředí trápicího se s nízkým pohybem, je snížení krevního cukru látkami obsaženými v amalaki. Je možné, že se tento jev vyskytuje jak u zdravých dobrovolníků, tak také u diabetiků, kteří byli léčeni referenční látkou glibenklamidem. V preklinických studií vyšly pozitivní výsledky popisující pokles volných triacylglyceridů z plasmy a snížení celkového cholesterolového profilu stejně jako zlepšení celého kardiovaskulárního systému (samozřejmě dle pevně stanovených parametrů). Stávající podmínky byly posléze testovány u látek, u nichž se kýžený účinek předpokládá, tedy u vitaminu C v kombinaci s taninovými tříslovinami ve zvýšené koncentraci, které můžeme také nalézt v rostline Camelia sinensis neboli čaji čínském (o němž jsou alespoň některé znalosti veřejně přístupné delší dobu/nejsou novinkou).

V porovnávání dalších látek se aktuálně zdá výtažek z amalaki jako jeden s významným potenciálem k podpoře růstu vlasů a jako preventivní preparát, který by mohl procesu vypadávání pomoci, pokud je správně užit a jsou dodržena režimová opatření, která zahrnují relaxační cvičení v boji proti stresu a dalšími rizikovým faktorům (ovšem s genetickými predispozicemi se nedá nic dělat).

Zjistilo se u amalaki, že má potenciál ke snížení depresivních a úzkostných stavů mechanismem podobným, jakým působí některá klasická moderní antidepresiva a kognitiva. Blokují totiž enzym, který fyziologicky (při onemocnění patologicky) rozkládá mozkové přenašeče mezi spoji jednotlivých neuronů, čímž dochází ke zvýšení koncentrací těchto přenašečů a má se za to, že tento nárůst je přínosný předpoklad, aby mozek fungoval lépe, pozitivně, zdravě. Emblika oficinalis byla preklinicky v dávce 200 mg/kg hmotnosti podávání v určitém intervalu po dobu 14 dní, přičemž se pozoroval výrazný pokles změn v chování a pohybových změn testovaných subjektů.

S těmito předchozími výsledky se podobá výsledek jiné studie, která hodnotí blokování jiného (avšak velmi podobného) enzymu v mozkových zakončeních, v porovnání s piracetamem jako nootropikem při pozorování snížení několika markerů (ukazatel, značka), se kterými jsou spojeny projevy stárnutí, a označuje perorálně podané dávky byliny 600 mg/kg jako podobné s léčivem nebo v dávce 50-200 mg/kg jako také velmi účinné (asi o 10-23 % snížení projevů stárnutí) - tato studie se nejvíce zaměřila na kognitivní schopnosti jedince.

Preklinicky byly zjišťovány další účinky obsahových látek amalaki. Antioxidativní účinek výchozích látek v dávce 250 mg/kg hmotnosti prokázalo pozitivní účinek na sliznice po předchozí chronické konzumaci alkoholu. Významný účinek byl pozorován v dávce 500-700 mg/kg hmotnosti jakoprevence křečovitých záchvatů při aplikaci záchvatových stimulantů.Košík  

(prázdný)

Přihlášení

Otáčející reklama Otáčející reklama